Realizacje

Doświadczenie: Wszystkie przedsięwzięcia w toku

Zamawiający

Lokalizacja i opis robót

Wartość kontraktu

Termin rozpoczęcia i planowany termin ukończenia

Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o. Wykonanie stanu surowego dla inwestycji p.n.: „Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Kielcach”. 4 749 006 zł 2021.04.09 – 2021.11.29
Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMBUD” S.A. Wykonanie stanu surowego budynku rozbudowywanej Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka w Krakowie. 698 966 zł 2021.02.15 – 2021.05.31
Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMBUD” S.A.

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Budynku Mieszkalno – Usługowego z garażem podziemnym przy Al. Bielskiej w Tychach.

4 275 801  zł 2020.10.21 – 2021.08.20
MIDPOINT 71 – CORNWALL INVESTMENTS Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-akcyjna

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Biurowy – Wrocław, ul. Powstańców Śląskich

44 800 000 zł 2020.04.01 – 2021.06.30
Echo Investment S.A.

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Mieszkaniowy – Poznań ul. Szczepanowskiego [2]

15 100 000 zł 2020.02.27 – 2021.02.10

Doświadczenie: Zrealizowane przedsięwzięcia

Nazwa zamawiającego

Nazwa, lokalizacja i typ przedsięwzięcia

Cena kontraktowa w PLN

Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu

R4R RE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Budynek Mieszkalny na Wynajem wraz z Garażem Podziemnym – Poznań ul. Szczepanowskiego [3] R4R

 
7 900 000 zł 2020.02.03 – 2020.11.26
Projekt 20 – „Grupa Echo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo – akcyjna

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Biurowy „Face2Face” – Katowice, ul. Grundmanna (Etap [2])

 
31 699 000 zł 2019.06.03 – 2020.08.03
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A

Wykonanie robót żelbetowych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowie budynku dla Sądu Apelacyjnego w Łodzi przy Al. Kościuszki 65 wraz z budową parkingu podziemnego łącznie z kompleksową termomodernizacją na rzecz Inwestora, tj. Sądu Apelacyjnego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. G. Narutowicza 64”

 
3 429 000 zł 2019.12.09 – 2020.05.30
Echo Investment S.A.

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Mieszkaniowy – Poznań, ul. Garbary

 
24 229 998 zł 2019.07.01 – 2020.04.30
Projekt 17 – „Grupa Echo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo – akcyjna

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Biurowy – Wrocław, ul. Na Ostatnm Groszu

21 999 999 zł 2019.05.17 – 2020.04.01
Projekt 20 – „Grupa Echo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo – akcyjna

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Biurowy – Katowice, ul. Grundmanna

25 570 000 zł 17.07.2018 – 23.09.2019
„Projekt Beethovena – Projekt Echo – 122 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością” Spółka komandytowo – akcyjna

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Mieszkaniowy – Warszawa, ul. Beethovena (Etap III)

26 499 127 zł 01.08.2018 – 30.09.2019
Echo Investment S.A

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu  -Kompleks Mieszkaniowy „Osiedle Jaśminowe” – Poznań, ul. Karpia (Etap nr 4)

 
6 578 988  zł 2018.07.01 – 2019.04.30
Duże Naramowice – Projekt Echo – 111 Sp. z o.o. Sp. k-a

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Mieszkaniowy – Poznań Naramowice MW17 – Poznań ul. Sielawy, ul. Rubież (Etap I – Budynek A)

1 500 000 zł 05.02.2018 – 30.10.2018
ABYARD Sp. z o.o.

Budowa osiedla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, pierwszy z trzema częściami wysokimi i garażem podziemnym, drugi z dwiema częściami wysokimi i garażem podziemnym przy ul. Skowroniej w Krakowie

3 050 225 zł 19.01.2018 – 18.05.2018
CAVATINA GW Sp. z o.o.

Budowa budynku biurowo usługowego przy ulicy Fabrycznej, zlokalizowanego we Wrocławiu, na działkach gruntu o numerach ewidencyjnym 4/1, 4/4, 4/5, 4/7, 5/4 i 5/6; obr. Grabiszyn, j. ewid. Miasta Wrocław

6 425 000 zł 20.11.2017 – 17.09.2018
SKANSKA S.A

Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych dla inwestycji pn.: ,,Budowa nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie” przy ul. Rakowickiej

4 249 110 zł 08.09.2017 – 14.08.2018
KARTEL S.A.

Budowa parkingu wielopoziomowego typu P&R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu typu P&R przy ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach Projektu pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów parkuj i jedź”

2 631 800 zł 11.10.2017 – 11.03.2018
SWIETELSKY Sp. z o.o.

Wykonanie robót żelbetowych przy realizacji budynku wielorodzinnego Villa Boheme w Warszawie przy ul. Karczewskiej

1 597 199 zł 05.07.2017 – 05.01.2018
ATLAS WARD Polska Sp. z o.o.

Wykonanie robót żelbetowych oraz murowych przy realizacji inwestycji pn. „Budowa zakładu produkcyjnego tłoczenia metali wraz z infrastrukturą zewnętrzną i urządzeniami technicznymi” w rejonie ulicy Chemików w Oświęcimiu

437 952 zł

29.05.2017 – 29.08.2017

POLAQUA Sp. z o.o.

Roboty ciesielskie, betoniarsko – zbrojarskie i murowe przy realizacji inwestycji pod nazwą: „BUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO – MULTIMEDIALNEGO w Piasecznie (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku”

 3 500 000 zł 27.04.2017 – 20.11.2017
ECHO – Opolska Business Park Sp. z o.o. Sp. K.

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Biurowy „O3 Business Campus” –  Kraków, ul. Opolska (Etap III)

9 800 000 zł 18.11.2016 – 09.08.2018
West Gate II Projekt ECHO – 114 Sp. z o.o. Sp. K.

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Biurowy „West Link” – Wrocław, ul. Lotnicza

18 900 000 zł

13.09.2016 – 15.11.2017

Firma Budowlana „ANNA BUD”

Wykonanie robót żelbetowych stanu surowego Budynku Mieszkalnego Jednorodzinnego położonego w Oblęgórze w rejonie ul. Studzianki

185 090 zł

27.10.2016 – 23.02.2017

DORBUD S.A.

Wykonanie robót żelbetowych (szalowanie, zbrojenie, betonowanie) i murowych stanu surowego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej w Warszawie”

670 431 zł

20.09.2016 – 04.01.2017

DORBUD S.A. / Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSAN PLUS”

Wykonanie robót żelbetowych (szalowanie, zbrojenie, betonowanie) w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, położonych w Warszawie, na działce nr. Ewid. 38 obręb 2-03-17 przy ul. Włodarzewskiej 63″

1 387 904 zł

01.09.2016 – 04.12.2017

TERRA HOLDING GmbH

Wykonanie robót budowlanych oraz wykończeniowych związanych z wykonaniem budynku biurowego położonego w Niepołomicach przy ul. Grabka/Wimmera

3 762 906 zł

29.08.2016 – 14.08.2017

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

Wykonanie stanu surowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sztygarskiej w Chorzowie

475 834 zł

01.08.2016 – 16.01.2017

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

Kompleksowe wykonanie prac żelbetowych, tj. stan surowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr B6 i B7 w Rudzie Śląskiej, w rejonie ul. Kędzierzyńskiej i ul. Ks. Czempiela, w ramach II etapu realizacji osiedla

1 030 854 zł

10.05.2016 – 26.11.2016

Projekt ECHO – 101 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Biurowy „Opolska Business Park” – Kraków, ul. Opolska (ETAP II)

16 485 876 zł

24.03.2016 – 24.12.2016

PW KARABELA Sp. z o.o.

Wykonanie stanu surowego budynku mieszkalno-usługowego w zabudowie wielorodzinnej z garażem wbudowanym w kondygnację podziemną na 23 miejsca postojowe, parkingiem na 12 miejsc postojowych w granicach inwestycji oraz 10 miejsc w granicach pasa drogowego oraz zjazdem z ul. Okrzei na terenie działek Nr 390/4 i części działki 208/(62) przy ul. Okrzei w Kielcach

3 812 500 zł

22.03.2016 – 14.03.2017

DORBUD S.A.

Wykonanie robót żelbetowych (szalowanie, zbrojenie, betonowanie) i murowych stanu surowego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej” w systemie pod klucz

1 704 787 zł

07.03.2016 – 04.07.2017

DORBUD S.A.

Wykonanie robót żelbetowych (szalowanie, zbrojenie, betonowanie) i murowych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.:  „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 przy ul. Rumiankowej 34 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – zaprojektowanie  i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania”

513 183 zł

21.01.2016 – 16.09.2016

SWIETELSKY Sp. z o.o.

Roboty budowlane obiektu Fabryka Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. w Lublinie przy ul. Spiessa 7

476 263 zł

14.12.2015 – 30.06.2017

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

Wykonanie stanu surowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 w Sosnowcu, przy ul. Baczyńskiego

850 672 zł

23.11.2015 – 26.04.2016

Holding Liwa Sp.
z o.o.

Rozbudowa i modernizacja dawnego budynku Towarzystwa Prudential, przy Pl. Powstańców Warszawy 9 w Warszawie

4 938 813 zł

14.09.201512.07.2017

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

Prace żelbetowe, tj. stan surowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr C wraz z garażem podziemnym w Katowicach, przy ul. Chorzowskiej

5 406 401 zł

08.06.2015 – 05.06.2016

BUDREM Sp z o.o. sp.k.

,,Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, parkingiem nadziemnym i infrastrukturą towarzyszącą ze zjazdem publicznym z ulicy Adama Mickiewicza w Legionowie dz. nr ew.214/11; 214/12;4 obręb 65″

Zakres prac: Wykonawca robót żelbetowych-kompleksowe wykonanie stanu surowego budynków w ramach realizowanej inwestycji

4 956 000 zł 

18.05.2015 – 10.11.2015 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

„Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji oraz wyburzeniami”

Zakres prac: Wykonawca robót żelbetowych-kompleksowe wykonanie stanu surowego budynku szpitala w ramach realizowanej inwestycji (dostawa betonu i stali oraz zagospodarowanie placu budowy po stronie Inwestora/Zamawiającego)

1 746 051 zł

16.03.2015 – 08.08.2015 

Projekt ECHO – 101 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

„Wykonanie Stanu Surowego Obiektu wraz z robotami ziemnymi, izolacyjnymi, murowymi oraz przyłączami. Budynek Biurowy klasy A „Nobilis Business House ” – we Wrocławiu przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie

18 900 000 zł

01.01.2015 – 28.02.2016 

DORBUD S.A.

„Budowa budynku biurowo – usługowego z garażem podziemnym w Krakowie przy ulicy Balickiej 125”

262 331 zł

08.12.2014 – 30.03.2015 

Korporacja Budowlana DOM Polska Sp. z o.o.

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz garażem podziemnym Śródmieście Wilanów Budynek F działka nr ewid.: 2/72, obręb: 1-10-37 przy ul. Kazachskiej/Branickiego w Warszawie”

7 470 000 zł

14.10.2014 – 17.07.2015 

Firma Budowlana „ANNA BUD”

„Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach” –kompleksowe wykonanie robót żelbetowych i murowych dla budynków nr 1, 2, 4, 5

1 560 000

01.09.2014 – 27.04.2015

UNIMAX Sp. z o.o

„Wykonanie robót żelbetowych budynku wielorodzinnego Citi Park A5 przy ulicy Żeligowskiego w Łodzi”

1 841 564 zł

 29.07.2014 – 30.04.2015

SWIETELSKY Sp. z o.o.

„Wykonanie robót żelbetowych i murowych obiektu biurowego w Warszawie przy ulicy Królewskiej”

2 100 000

15.07.2014 – 15.03.2015

AP Development Sp. z o.o

„Wymiana stropów drewnianych i ceramicznych na stropy żelbetowe, roboty rozbiórkowe oraz roboty murowe przy ulicy Wiejskiej 11 w Warszawie”

 3 330 000 zł

 07.05.2014 – 31.01.2015

„47 – Grupa ECHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna

„Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Biurowy „Opolska Business Park” – Kraków, ul. Opolska (Etap I) wraz z robotami ziemnymi, izolacyjnymi, murowymi

17 600 000 zł

20.03.2014 – 30.07.2015 

Firma Budowlana „ANNA BUD”

Budowa Świętokrzyskiego Centrum Logistyki i Dystrybucji w Piekoszowie – wykonanie robót żelbetowych i murarskich

640 000

03.03.2014 – 31.08.2014

Śródmieście Wilanów Sp. z o.o.

„Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażem podziemnym Wilanów ul. A. Gieysztora obszar UM 15 działka nr ew.: 7/50 obręb: 1-10-26. Wykonawca: Konsorcjum M&J BUD / API

31 981 579 zł

 27.01.2014 – 30.06.2015

POLBUD S.A. Kompleksowe wykonanie konstrukcji żelbetowych (roboty ciesielskie, zbrojarskie sekcji kondygnacji od +1 do +3) Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Kiprów w Warszawie

220 000

16.12.2013 – 15.03.2014

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

Kompleksowe wykonania prace żelbetowe i murarskie, tj. stan surowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr B wraz z garażem podziemnym w Katowicach, przy ul. Chorzowskiej

4 430 882

12.11.2013 – 14.08.2014

Firma Budowlana „ANNA BUD”

„Wykonanie robót żelbetowych oraz murowych stanu surowego dla budynku dydaktyczno-naukowego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na terenie działki Nr 111/3 przy Al. IX Wieków Kielc 19 w Kielcach”

983 000

14.10.2013 – 31.03.2014

SKANSKA S.A.

Zespół budynków biurowo-handlowo-usługowych wraz z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr 86/3, 85/4, 17/2, 84/2, 85/1 i 53/8 obręb Stare Miasto zlokalizowanych przy ulicy Piotra Skargi, Wierzbowej i Oławskiej we Wrocławiu

2 180 000

20.09.2013 – 20.07.2014

HENPOL sp. z o.o.

„Roboty budowlane w zakresie wykonania kompleksowych robót żelbetowych (ciesielskich, zbrojarskich i betonowych) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami i garażem podziemnym Etap 3, Zadanie 1, budynek B, zlokalizowanym w Warszawie przy ul, Rydygiera

1 200 000

02.09.2013 – 05.12.2013

AP Development Sp. z o.o.

„Wykonanie robót budowlanych stanu surowego otwartego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym na terenie działek nr ew. 73, 74, 75 z obrębu 0123 przy ul. Morskie Oko 1, 3 w Warszawie”

6 000 000

20.08.2013 – 31.03.2014

Usługi Instalacyjno-Budowlane „KOMPENS” Ignacy Majewski „Wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu i modernizacji budynków Politechniki Świętokrzyskiej – budowa podjazdów i windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych”

82 000

20.08.2013 – 15.10.2013

SWIETELSKY Sp. z o.o. „Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych przy realizacji rozbudowy marketu OBI w Warszawie przy Al. Krakowskiej 102”

130 000

01.08.2013 – 31.08.2013

PG Omega Piotr Garlej „Wykonania kompleksowych robót żelbetowych (ciesielskich, zbrojarskich i betonowych) komory żelbetowej na sieci ciepłowniczej P68/L6/KP1 w ramach zadania inwestycyjnego Przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 46 w osiedlu mieszkaniowym „Praga z okna” przy ulicy Mińskiej w dzielnicy Warszawa”

81 000

20.07.2013 – 31.08.2013

SKANSKA S.A.

Budowa budynków biurowych A, B wraz z garażami i parkingami pod płytą placu, parkingami na płycie oraz towarzyszącą infrastrukturą w Katowicach przy ul. Chorzowskiej

2 400 000

13.05.2013 – 03.2014

Firma Budowlana „ANNA BUD”

„Wykonanie stanu surowego budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  SP. Z O.O. ul. Poleska 1, 25-325 KIELCE”

479 900

01.05.2013 – 15.09.2013

JERZY FRANCISZEK PETZ „Wykonanie robót stanu surowego dla przebudowy i rozbudowy budynku wraz z adaptacją na cele biurowe: Warszawa ul. Finlandzka 10 działka nr ewid. 86/1 z obrębu 3-01-3”

550 000

21.04.2013 – 30.09.2013

JERZY FRANCISZEK PETZ

„Roboty budowlane budynki handlowo-usługowo-biurowego z garażem podziemnym usytuowanego na działkach nr ewid. 7/5, 45/7, 45/4, 13, 14/7 z obrębu 39 oraz 14/5 z obrębu 39 (dojazd) przy ul. Piłsudskiego róg Mrugacza w Legionowie

4 999 999

18.04.2013 – 30.09.2013

MROZEK Sp. z o.o.

„Wykonanie żelbetowych konstrukcji:

– oczyszczalni, przepompowni komory rozprężnej i zbiorników retencyjnych wód deszczowych w zlewni – B,

– komory sieci ciepłowniczej KN5/KP1 wraz z izolacja zewnętrzną VOLTEX,

– komory sieci ciepłowniczej KN5/KP2 wraz z izolacja zewnętrzną VOLTEX

1 420 000

08.04.2013 – 31.08.2013

KARTEL S.A.

„Wykonanie stan surowego otwartego Obiektu szkolenia wojskowego żołnierzy zawodowych przy ul. Rakowieckiej w Warszawie”

1 742 000

15.03.2013 – 13.09.2013

SKANSKA S.A.

Budowa Centrum Dystrybucyjno-Handlowego w pobliżu Warszawy

385 000

11.02.2013 – 28.06.2013

POLBUD S.A.

„Kompleksowe wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku P i C” – Zespół Budynków Mieszkalnych Wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym WILNO II B, przy ul. Ponarskiej w Dzielnicy Targówek w Warszawie

1 800 000

28.11.2012 – 30.05.2013

„Aquarius Business House” – Grupa ECHO Sp. z o.o. Spółka komandytowo – akcyjna

„Wykonanie stanu surowego budynku, od poziomu „0” w szczególności roboty żelbetowe nadziemia, podkonstrukcje stalowe, uziomy” – Kompleks Biurowy „Aquarius Business House” – Wrocław, ul. Swobodna, ul. Borowska (Etap II)

5 540 000

15.11.2012 – 31.07.2013

SKANSKA S.A.

„Wykonanie Budynku Onkohematologii dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Onkologii” ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, dz. nr ewid. 931/1, 931/2, obręb 0015″

2 422 500

25.09.2012 – 28.02.2013

AP Development Sp. z o.o.

„Wykonanie robót budowlanych stanu surowego otwartego nadziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr ew. 68 z obrębu 0113 przy ul. Chocimskiej 20 w Warszawie”

2 820 000

12.08.2012 – 12.02.2013

DOM DEVELOPMENT S.A.; Henpol Sp. z o.o.

Roboty budowlane w zakresie wykonania kompleksowych robót żelbetowych (ciesielskich, zbrojarskich i betonowych) w konstrukcji słupowo-płytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego „D” zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Św. Stanisława, Wawrzyszewskiej, Ostroroga

4 200 000

01.07.2012 – 15.01.2013

DOM DEVELOPMENT S.A.; DORBUD S.A.

Wykonanie robót żelbetowych (zbrojarskie, ciesielskie, betoniarskie) podziemia oraz stanu surowego – segment R, S, T w budowanym w Warszawie przy ul. Zamkowej Zespole Mieszkaniowym „WILNO I etap IV”

2 000 000

12.06.2012 – 15.11.2012

HENPOL Sp. z o.o. „Roboty budowlane w zakresie: wykonania kompleksowych robót żelbetowych na kondygnacjach 4, 5, 6 z własnymi deskowaniami i rusztowaniem, na potrzeby realizacji budynku mieszkalnego z usługami zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Hożej”

183 119

06.06.2012 – 30.07.2012

Firma Budowlana „ANNA BUD”

„Wykonanie robót żelbet. obiektów Odpylnia Zakładu Lafarge Kruszywa i Beton S.A. w Radkowicach”

125 910

15.05.2012 – 25.07.2012

HENPOL Sp. z o.o. „Wykonania kompleksowych robót żelbetowych budynku „APART–HOTEL” z garażem podziemnym zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Felińskiego 39”

125 280

07.05.2012 – 05.07.2012

DOM DEVELOPMENT S.A.; Henpol Sp. z o.o.

Roboty budowlane w zakresie wykonania kompleksowych robót żelbetowych (ciesielskich, zbrojarskich i betonowych) w zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych „E”, „F”, „G”, „H” (osiedle DERBY14 Etap II) zlokalizowanych przy ul. Skarbka z Gór w Warszawie na działkach gruntu o numerach ew. 354, 336, 38/1, 41/1, 339/1 z obrębu 4-16-36

3 100 000

16.04.2012 – 31.11.2012

HENPOL sp. z o.o.

Roboty budowlane w zakresie wykonania kompleksowych robót żelbetowych (ciesielskich, zbrojarskich i betonowych) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym „L” (osiedle WILNO I faza III) zlokalizowanym w rejonie ul. Projektowanej 2 (róg Wiernej) w Warszawie na działce gruntu o numerze 81, z obrębu 4-11-05

1 838 859

02.01.2012 – 30.06.2012

AP Development Sp. z o.o.

Wykonanie robót budowlanych stanu surowego otwartego budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, położonych w Warszawie przy ul. Boryszewskiej 12

3 800 000

15.12.2011 – 15.09.2012

Trio-Development-Geodetów P. Gabrysiak, W. Wach, M. Wolski Sp. J.

Kompleksowe wykonanie robót murowych budynku wielorodzinnego przy ul. Geodetów w Piasecznie na działce o nr ewid. 17/1

780 000

2011.12 – 2012.05

Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym SPUREK Sp. z o.o. Wykonanie robót murowych przy użyciu betonu komórkowego wraz z trzpieniami i wieńcami żelbetowymi w ścianach zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną oraz wskazaniami Inspektora nadzoru na budowie Galerii KORONA w Kielcach

843 186

15.11.2011 – 24.03.2012

SKANSKA S.A.

„Wykonanie bazy Rejonowego Przedsię­biorstwa Zieleni Spółka z o.o. w Kielcach przy ul. Sandomierskiej dz. nr ewid.444/1 obręb 012”

1 165 295

07.11.2011 – 31.05.2012

HOCHTIEF POLSKA SA

Wykonanie konstrukcji żelbetowej w obiekcie „Villa Poema” przy ulicy Krasińskiego 61, 63 w Warszawie

807 500

2011.11 – 2012.04

SKANSKA S.A. Przebudowa Centrum Dystrybucyjno-Handlowego w pobliżu Katowic

49 000

2011.10 – 2011.11

SKANSKA S.A. Przebudowa Centrum Dystrybucyjno-Handlowego w pobliżu Łodzi

42 935

2011.10 – 2011.11

SKANSKA S.A. Kompleksowym wykonaniu robót żelbetowych oraz murowych na inwestycji pn. „Roboty budowlane dla AGREA Sp. z o.o. w Rzeczycy”

65 830

2011.09

DOM DEVELOPMENT S.A.; Henpol Sp. z o.o.

Roboty budowlane w zakresie wykonania kompleksowych robót żelbetowych (ciesielskich, zbrojarskich i betonowych) w „Kompleksie mieszkalno-usługowym Wilanowska III” – realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi: A3, B6, B7, C2, C3, D1 i wielostanowiskowym garażem podziemnym oraz pełną infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji na działkach lub częściach działek o nr ew. 64/2, 65/2, 67/2, 72/2, 73, 74, 75/2, 102/5, 102/6, 102/8, 102/14, 102/20 i 102/57 z obrębu 1-10-06 położonych przy Al. Wilanowskiej w Warszawie

8 965 000

01.09.2011 – 30.10.2012

Firma Budowlana „ANNA BUD”

„Rozbudowa Zakładu Lafarge Kruszywa i Beton S.A. w Radkowicach”

458 981

01.09.2011 – 31.03.2012

Trio-Development-Geodetów P. Gabrysiak, W. Wach, M. Wolski Sp. J.

Kompleksowe wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku wielorodzinnego przy ul. Geodetów w Piasecznie na działce o nr ewid. 17/1

4 420 944

2011.09 – 2012.02

REM-WOD Sp. z o.o.

Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece kamiennej w Bliżynie

939 492

2011.07 – 2011.12

SPS Construction Sp. z o.o.; Church Land Development Sp. z o.o.

Wykonanie konstrukcji żelbetowej segmentów B, C, D i K Centrum Handlowo Rozrywkowego Korona Kielce w Kielcach; Izolacje ścian do poziomu płyty posadzkowej na kondygnacji podziemnej Centrum Handlowo Rozrywkowego Korona Kielce w Kielcach

6 003 675

2011.01 – 2012.04

UNIMAX Sp. z o.o.

Rozbudowa ZOZ (szpital) oraz pływalni w Czarnieckiej Górze; roboty ciesielsko-zbrojarskie

604 753

2010.11 – 2011.10

MOSTOSTAL S.A

Roboty budowlane dla potrzeb budowy Centrum Konferencyjnego im. Fryderyka Chopina, zlokalizowanego na terenie Hotelu Warszawianka – Centrum Kongresowego w Jachrance k/Serocka

3 748 447

2010.09 – 2011.05

UNIMAX Sp. z o.o. Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z garażem podziemnym przy ul. Tektonicznej w Kielcach

415 000

2010.07 – 2011.02

HOCHTIEF POLSKA S.A.

Obiekt przemysłowy – budowa Sortowni odpadów „Byś” Warszawa ul. Wólczyńska- roboty ciesielsko-zbrojarskie

606 026

2010.03 – 2010.11

YU LONG Construction Sp. z o.o.

Osiedle mieszkalne wielorodzinne, Kielce ul. Szajnowicza/ K.Wielkiego – roboty ciesielsko-zbrojarsko-murarskie; Generalny Wykonawca

23 265 922

2009.12 – 2011.06
ALPINE Construction Sp. z o.o.; HYDROBUDOWA Polska S.A.

Stadion Narodowy w Warszawie – roboty ciesielsko-zbrojarskie

5 500 000

2009.08 – 2011.05

HOCHTIEF POLSKA S.A.; WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o.

Obiekt przemysłowy – budowa i modernizacja obiektów na Oczyszczalni Ścieków dla miasta Kielce Sitkówka-Nowiny – roboty ciesielsko-zbrojarskie

4 700 000

2009.08 – 2011.08
DORBUD S.A. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kielce ul. Toporowskiego-roboty ciesielsko-zbrojarsko-murarskie

361 424

2009.08 – 2009.12
Słoneczna Rezydencja Sp. z o.o.; MYONI Sp. z o.o.

Budynek mieszkalno-apartamentowy, Warszawa ul. Słoneczna – roboty ciesielsko-zbrojarsko-murarskie

10 969 784

2009.03 – 2010.12
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach; Grupa 3J Sp. z o.o. Budynek szpitalny – oddział neurochirurgii w Kielcach – roboty ciesielsko-zbrojarsko-murarskie

3 709 766

2009.03 – 2010.03
Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa; DORBUD S.A. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kielce ul. Jeleniowska – roboty ciesielsko-zbrojarsko-murarskie

225 429

2009.02 – 2009.11
STORA ENSO; HOCHTIEF POLSKA Sp. z o.o.

Obiekt przemysłowy – fundamenty fabryki papieru STORA Enso w Ostrołęce – roboty ciesielsko-zbrojarskie

2 750 029

2009.02 – 2010.09
ENGEL Construction Development Group; POL-AQUA S.A. Budynek mieszkalno-apartamentowy, Warszawa ul. Emilii Plater 10 – roboty murarskie

465 641

2008.05 – 2009.01
B.S.R ONE Sp. z o.o.; SWIETELSKY Sp. z o.o.

Budynek mieszkalno-apartamentowy, Warszawa Wilanów ONE A2-roboty ciesielsko-murarskie

3 004 715

2008.04 – 2009.04
ADGAR Polska Sp. z o.o.; HOCHTIEF POLSKA

Parking Wielopoziomowy „ADGAR” budynek A Warszawa ul. Postępu 15 – roboty ciesielsko-murarskie

  2008.03 – 2009.03
WAN S.A.

Budynek biurowo-apartamentowy „WAN PLAZA – TANECZNA” w Warszawie – roboty ciesielsko-zbrojarskie

13 286 295

2007.11 – 2008.02
ST PAULS DEVELOPMENT PORR (POLSKA) S.A. Budynek biurowo-apartamentowy „Textorial Park” Łódź ul. Fabryczna 17 – roboty ciesielsko-zbrojarskie

388 402

2007.11 – 2008.02
BUDIMEX Nieruchomości Sp. z o.o.; BUDIMEX-Dromex S.A.

Budynek mieszkalno-apartamentowy, Warszawa, ul. Mołdawska – roboty żelbetowe i murarskie

4 024 333

2007.09 – 2008.05
CANAL Plus Sp. z o.o.; HOCHTIEF POLSKA Sp. z o.o.

Budynek biurowy CANALPLUS – Warszawa ul.Pory / Sikorskiego – roboty ciesielsko-zbrojarskie

  2007.07 – 2007.10
B.S.R ONE Sp. z o.o.; SWIETELSKY Sp. z o.o.

Budynek mieszkalno-apartamentowy, Warszawa Wilanów ONE przy ul. Przyczółkowskiej – roboty ciesielsko-murarskie

  2007.05 – 2008.04
Centrum Onkologii w Kielcach; DORBUD S.A. Budynek Medycyny Nuklearnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach przy ul. Artwińskiego – roboty żelbetowe   2007.04 – 2007.07
Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa; DORBUD S.A. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kielce ul. Warszawska – roboty żelbetowe   2007.01 – 2007.08
APARTAMENTY IMPRESJA Sp. z o.o. SWIETELSKY Sp. z o.o.

Budynek mieszkalno-apartamentowy, Warszawa Wilanów ul. Królowej Marysieńki – roboty ciesielsko-murarskie

  2006.11 – 2007.07
ADGAR Polska Sp. z o.o.; HOCHTIEF POLSKA

Parking Wielopoziomowy „ADGAR” Warszawa ul. Postępu 15 – roboty ciesielsko-zbrojarsko-murarskie

  2006.08 – 2007.02
Kielecka Grupa Inwestycyjna; PHU SPUREK Sp. z o.o. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kielce ul. Langiewicza – roboty żelbetowe   2006.09 – 2007.02
Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego; DORBUD S.A.

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Kielce ul. Puscha – roboty żelbetowe

  2006.07 – 2006.12
PROMEDIC Sp. z o.o. Remont budynku PROMEDIC Sp. z o.o., Kielce ul. Zagnańska 149 – roboty żelbetowe i konstrukcje stalowe   2006.05 – 2006.07
Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców; DORBUD S.A. Budynek biurowy-Warszawa ul. Taborowa 33 – roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty murowe   2006.05 – 2006.08
SKANSKA S.A. Multicentrum, Kielce ul. Warszawska – roboty murowe, tynkarskie, izolacyjne   2005.11 – 2006.02
ECHO Media Sp. z o.o.; KARTEL S.A.. Centrum Poligrafii Południe w Tarnobrzegu- roboty ciesielsko-zbrojarskie   2005.11 – 2006.03