Realisierungen

Erfahrung: Alle laufenden Bauvorhaben

Name des Auftraggebers

Name, Standort und Art des Bauvorhabens

Vertragspreis in PLN

Vertragsbeginn und -ende

Duże Naramowice – Projekt Echo – 111 Sp. z o.o. Sp. k-a

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Mieszkaniowy – Poznań Naramowice MW17 – Poznań ul. Sielawy, ul. Rubież (Etap I – Budynek A)

1 500 000 zł 05.02.2018 – 30.10.2018
ABYARD Sp. z o.o.

Budowa osiedla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, pierwszy z trzema częściami wysokimi i garażem podziemnym, drugi z dwiema częściami wysokimi i garażem podziemnym przy ul. Skowroniej w Krakowie

3 050 225 zł 19.01.2018 – 18.05.2018
CAVATINA GW Sp. z o.o.

Budowa budynku biurowo usługowego przy ulicy Fabrycznej, zlokalizowanego we Wrocławiu, na działkach gruntu o numerach ewidencyjnym 4/1, 4/4, 4/5, 4/7, 5/4 i 5/6; obr. Grabiszyn, j. ewid. Miasta Wrocław

6 425 000 20.11.2017 – 17.09.2018
KARTEL S.A.

Budowa parkingu wielopoziomowego typu P&R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu typu P&R przy ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach Projektu pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów parkuj i jedź”

2 631 800 11.10.2017 – 11.03.2018
SKANSKA S.A.

Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych dla inwestycji pn.: ,,Budowa nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie” przy ul. Rakowickiej

4 249 110 08.09.2017 – 14.08.2018
SWIETELSKY Sp. z o.o.

Wykonanie robót żelbetowych przy realizacji budynku wielorodzinnego Villa Boheme w Warszawie przy ul. Karczewskiej

1 597 199 05.07.2017 – 05.01.2018
POLAQUA Sp. z o.o.

Roboty ciesielskie, betoniarsko – zbrojarskie i murowe przy realizacji inwestycji pod nazwą: „BUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO – MULTIMEDIALNEGO w Piasecznie (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku”

 3 500 000 27.04.2017 – 20.11.2017
ECHO – Opolska Business Park Sp. z o.o. Sp. K.

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Biurowy „O3 Business Campus” –  Kraków, ul. Opolska (Etap III)

9 800 000 18.11.2016 – 31.03.2018
West Gate II Projekt ECHO – 114 Sp. z o.o. Sp. K.

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Biurowy „West Link” – Wrocław, ul. Lotnicza

18 900 000 13.09.2016 – 15.11.2017

Erfahrung: Ähnliche realisierte Bauvorhaben

Name des Auftraggebers

Name, Standort und Art des Bauvorhabens

Vertragspreis in PLN

Vertragsbeginn und -ende

ATLAS WARD Polska Sp. z o.o.

Wykonanie robót żelbetowych oraz murowych przy realizacji inwestycji pn. „Budowa zakładu produkcyjnego tłoczenia metali wraz z infrastrukturą zewnętrzną i urządzeniami technicznymi” w rejonie ulicy Chemików w Oświęcimiu

437 952

29.05.2017 – 29.08.2017

Firma Budowlana „ANNA BUD”

Wykonanie robót żelbetowych stanu surowego Budynku Mieszkalnego Jednorodzinnego położonego w Oblęgórze w rejonie ul. Studzianki

185 090

27.10.2016 – 23.02.2017

DORBUD S.A.

Wykonanie robót żelbetowych (szalowanie, zbrojenie, betonowanie) i murowych stanu surowego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej w Warszawie”

670 431

20.09.2016 – 04.01.2017

DORBUD S.A. / Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSAN PLUS”

Wykonanie robót żelbetowych (szalowanie, zbrojenie, betonowanie) w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, położonych w Warszawie, na działce nr. Ewid. 38 obręb 2-03-17 przy ul. Włodarzewskiej 63″

1 387 904

01.09.2016 – 04.12.2017

TERRA HOLDING GmbH

Wykonanie robót budowlanych oraz wykończeniowych związanych z wykonaniem budynku biurowego położonego w Niepołomicach przy ul. Grabka/Wimmera

3 762 906

29.08.2016 – 14.08.2017

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

Wykonanie stanu surowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sztygarskiej w Chorzowie

475 834

01.08.2016 – 16.01.2017

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

Kompleksowe wykonanie prac żelbetowych, tj. stan surowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr B6 i B7 w Rudzie Śląskiej, w rejonie ul. Kędzierzyńskiej i ul. Ks. Czempiela, w ramach II etapu realizacji osiedla

1 030 854

10.05.2016 – 26.11.2016

Projekt ECHO – 101 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Biurowy „Opolska Business Park” – Kraków, ul. Opolska (ETAP II)

16 485 876

24.03.2016 – 24.12.2016

PW KARABELA Sp. z o.o.

Wykonanie stanu surowego budynku mieszkalno-usługowego w zabudowie wielorodzinnej z garażem wbudowanym w kondygnację podziemną na 23 miejsca postojowe, parkingiem na 12 miejsc postojowych w granicach inwestycji oraz 10 miejsc w granicach pasa drogowego oraz zjazdem z ul. Okrzei na terenie działek Nr 390/4 i części działki 208/(62) przy ul. Okrzei w Kielcach

3 812 500

22.03.2016 – 14.03.2017

DORBUD S.A.

Wykonanie robót żelbetowych (szalowanie, zbrojenie, betonowanie) i murowych stanu surowego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej” w systemie pod klucz

1 704 787

07.03.2016 – 04.07.2017

DORBUD S.A.

Wykonanie robót żelbetowych (szalowanie, zbrojenie, betonowanie) i murowych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.:  „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 przy ul. Rumiankowej 34 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – zaprojektowanie  i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania”

513 183

21.01.2016 – 16.09.2016

SWIETELSKY Sp. z o.o.

Roboty budowlane obiektu Fabryka Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. w Lublinie przy ul. Spiessa 7

476 263

14.12.2015 – 30.06.2017

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

Wykonanie stanu surowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 w Sosnowcu, przy ul. Baczyńskiego

850 672

23.11.2015 – 26.04.2016

Holding Liwa Sp.
z o.o.

Rozbudowa i modernizacja dawnego budynku Towarzystwa Prudential, przy Pl. Powstańców Warszawy 9 w Warszawie

4 938 813

14.09.201512.07.2017

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

Prace żelbetowe, tj. stan surowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr C wraz z garażem podziemnym w Katowicach, przy ul. Chorzowskiej

5 406 401

08.06.2015 – 05.06.2016

BUDREM Sp z o.o. sp.k.

,,Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, parkingiem nadziemnym i infrastrukturą towarzyszącą ze zjazdem publicznym z ulicy Adama Mickiewicza w Legionowie dz. nr ew.214/11; 214/12;4 obręb 65″

Zakres prac: Wykonawca robót żelbetowych-kompleksowe wykonanie stanu surowego budynków w ramach realizowanej inwestycji 

4 956 000

18.05.2015 – 10.11.2015 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

„Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji oraz wyburzeniami“

Zakres prac: Wykonawca robót żelbetowych-kompleksowe wykonanie stanu surowego budynku szpitala w ramach realizowanej inwestycji (dostawa betonu i stali oraz zagospodarowanie placu budowy po stronie Inwestora/Zamawiającego)

1 746 051 

16.03.2015 – 08.08.2015 

Projekt ECHO – 101 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“

„Wykonanie Stanu Surowego Obiektu wraz z robotami ziemnymi, izolacyjnymi, murowymi oraz przyłączami. Budynek Biurowy klasy A „Nobilis Business House ” – we Wrocławiu przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie

18 900 000 

01.01.2015 – 28.02.2016 

DORBUD S.A.

„Budowa budynku biurowo – usługowego z garażem podziemnym w Krakowie przy ulicy Balickiej 125“

262 331

08.12.2014 – 30.03.2015 

Korporacja Budowlana DOM Polska Sp. z o.o.

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz garażem podziemnym Śródmieście Wilanów Budynek F działka nr ewid.: 2/72, obręb: 1-10-37 przy ul. Kazachskiej/Branickiego w Warszawie“

7 470 000

14.10.2014 – 17.07.2015 

Firma Budowlana „ANNA BUD”

Bau der Europäischen Zentrums für die geologische Bildung in Chęciny“ – Komplette ausführung von Stahlbeton und Mauerwerksarbeiten

1 560 000

01.09.2014 – 27.04.2015

UNIMAX Sp. z o.o

Komplette ausführung der Stahlbetonarbeiten von Wohngebäude A5 Citi Park bei Żeligowskiego Strasse in Łódź

1 841 564

 29.07.2014 – 30.04.2015

SWIETELSKY Sp. z o.o.

Ausführung der Stahlbeton und Mauerwerksarbeiten für das Bürogebäude in Warszawa Królewska Strasse

2 100 000

15.07.2014 – 15.03.2015

AP Development Sp. z o.o

Austauschung von Holzdecken und Keramikdecken auf Stahlbetondecken, Abbrucharbeiten und Maurerwerkarbieten bei Wiejska 11 Strasse in Warszawa

 3 330 000

 07.05.2014 – 31.01.2015

„47 – Grupa ECHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ spółka komandytowo – akcyjna

Ausführung des Rohbaus am Objekt: Komplex von Bürogebäuden „Opolska Business Park,, – Kraków ul.Opolska (Etappe I) mit Erdarbaiten, Isolierungs­und, Mauerarbeiten

17 600 000 

20.03.2014 – 30.07.2015 

Firma Budowlana „ANNA BUD”

Bau von Świętokrzyskie Centrum Logistyki i Dystrybucji ( Świętokrzyski Zentrum für Logistik und Distribution) in Piekoszów Ausführung von Stahlbeton- und Mauerarbeiten

640 000

03.03.2014 – 31.08.2014

Śródmieście Wilanów Sp. z o.o.

Mehrfamilien-Wohngebäude mit Dienstleistungsräumen im Erdgeschoß und mit Tiefgarage Wilanów ul. A.Gieysztora Bereich UM 15 Grundstück mit einer Nummer 7/50, Flur 1-10-26

31 981 579

 27.01.2014 – 30.06.2015

POLBUD S.A. Komplexe Ausführung der Stahlbetonkonstruktionen (Zimmerer-, Eisenflecharbeiten der Geschosse von +1 bis zum +3) des Mehrfamilien-Wohngebäudes mit Dienstleistungsräumen und Tiefgarage ul.Kiprów in Warszawa

220 000

16.12.2013 – 15.03.2014

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

Komplexe Ausführung von Stahlbeton- und Mauerarbeiten, d.h. Rohzustand des Mehrfamilien-Wohngebäudes Nr.B mit Tiefgarage in Katowice, ul. Chorzowska

4 430 882

12.11.2013 – 14.08.2014

Firma Budowlana „ANNA BUD”

Ausführung von Stahlbeton- und Mauerarbeiten des Rohbaus am Objekt für Didaktik und Wissenschaft der Abteilung für Gesundheitswissenschaften von Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Jan-Kochanowski-Universität inKielce auf dem Grundstück Nr. 111/3 , Al.IX.Wieków Kielc 19 in Kielce

983 000

14.10.2013 – 31.03.2014

SKANSKA S.A.

Komplex von Büro-, Handels- und Dienstleistungsgebäuden mit Tiefgarage, oberirdischen Stellplätzen und begleitender Infrastruktur auf den Grundstücken mit den Nummern 86/3, 85/4, 17/2, 84/2, 85/1 und 53/8, Zone Altstadt Standort: ul.Piotra Skargi, Wierzbowa und Oławska in Wrocław

2 180 000

20.09.2013 – 20.07.2014

HENPOL sp. z o.o.

Bauarbeiten im Bereich der Ausführung der komplexen Stahlbetonarbeiten (Zimmerer-, Eisenflecht-und Betonarbeiten) am Mehrfamilien-Wohngebäude mit Dienstleistungsräumen und Tiefgarage, Etappe 3, Aufgabe 1, Gebäude B in Warszawa, ul. Rydygiera

1 200 000

02.09.2013 – 05.12.2013

AP Development Sp. z o.o.

Ausführung der Bauarbeiten des offenen Rohzustandes der Mehrfamilien-Wohngebäude mit Tiefgarage auf den Grundstücken mit den Nummern 73, 74, 75 Flur 0123 ul.Morskie Oko 1, 3 in Warszawa

6 000 000

20.08.2013 – 31.03.2014

Usługi Instalacyjno-Budowlane „KOMPENS” Ignacy Majewski Ausführung der Bauarbeiten im Zusammenhang mit Reparatur und Modernisierung der Gebäude von Politechnika Świętokrzyska ( Technische Universität) – Bau der Zufahrten und des Außenaufzuges   für Behinderte

82 000

20.08.2013 – 15.10.2013

SWIETELSKY Sp. z o.o. Komplexe Ausführung der Stahlbetonarbeiten beim Ausbau des OBI Markts in Warszawa Al.Krakowska 102

130 000

01.08.2013 – 31.08.2013

PG Omega Piotr Garlej Ausführung der komplexen Stahlbetonarbeiten (Zimmerer-, Eisenflecht-und Betonarbeiten)der Stahlbetonkammer am Heiznetz P68/L6/KP1 im Rahmen der Investitionsaufgabe „Heizungs­anschluß an das Gebäude Nr.46 Wohnsiedlung „Praga z okna,, ul.Mińska im Stadtbezirk Warszawa

81 000

20.07.2013 – 31.08.2013

SKANSKA S.A.

Bau der Bürogebäude A, B mit Garagen und Parkplätzen unter der Geländeplatte, Parkplätzen auf der Geländeplatte und mit begleitender Infrastruktur in Katowice, ul.Chorzowska

2 400 000

13.05.2013 – 03.2014

Firma Budowlana „ANNA BUD”

Ausführung des Rohzustandes eines Gebäudes von Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (Städtisches Unternehmen für Wärmeenergetik) Sp. z o.o. ul.Poleska 1, 25-325 Kielce

479 900

01.05.2013 – 15.09.2013

JERZY FRANCISZEK PETZ Ausführung der Rohbauarbeiten für Um-und Ausbau des Gebäudes und Anpassen für Bürozwecke : Warszawa ul.Finlandzka 10 Grundstück mit einer Nummer 86/1 Flur 3-01-3

550 000

21.04.2013 – 30.09.2013

JERZY FRANCISZEK PETZ

Bauarbeiten- Handels–Dienstleistungs-Bürogebäude mit Tiefgarage auf den Grundstücken mit den Nummern 7/5, 45/7, 45/4, 13, 14/7 Flur 39 und 14/5 Flur 39 (Zufahrt) ul.Piłsudskiego Ecke Mrugacza in Legionowo

4 999 999

18.04.2013 – 30.09.2013

MROZEK Sp. z o.o.

Ausführung von Stahlbetonarbeiten im Bereich der Konstruktionen von:-Kläranlage, Entspannungskammer für Pumpwerk und Stauseen von Regenwasser im Sammelgebiet B,

– Wärmekammer des Heiznetzes KN5/KP1 mit Außenisolierung VOLTEX

– Wärmekammer des Heiznetzes KN5/KP 2 “ mit Außenisolierung VOLTEX

1 420 000

08.04.2013 – 31.08.2013

KARTEL S.A.

Ausführung des offenen Rohbaus des Objektes für Schulungen der Berufssoldaten, ul.Rakowiecka in Warszawa

1 742 000

15.03.2013 – 13.09.2013

SKANSKA S.A.

Bau des Distributions-Handelszentrums, in der Nähe von Warszawa

385 000

11.02.2013 – 28.06.2013

POLBUD S.A.

Komplexe Ausführung der Stahlbetonkonstruktion der Gebäude P und C – Mehrfamilien-Wohngebäude mit Dienstleistungsräumen und Tiefgarage WILNO II B, ul.Ponarska Stadtbezirk Targówek in Warszawa

1 800 000

28.11.2012 – 30.05.2013

„Aquarius Business House” – Grupa ECHO Sp. z o.o. Spółka komandytowo – akcyjna

Ausführung des Rohzustandes eines Gebäudes vom Niveau Null, insbesondere Stahlbetonarbeiten des oberirdischen Teils des Gebäudes,

Stahlunterkonstruktionen, Erder–Komplex von Bürogebäuden Aquarius Business House“-Wrocław ul. Swobodna, ul.Borowska (Etappe II)

5 540 000

15.11.2012 – 31.07.2013

SKANSKA S.A.

Errichtung von Gebäude für Onkohämatologie für Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul.Artwińskiego 3 25-734 Kielce, Grundstück mit einer Nummer 931/1, 931/2, Flur 0015

2 422 500

25.09.2012 – 28.02.2013

AP Development Sp. z o.o.

Ausführung der Bauarbeiten des offenen Rohzustandes des oberirdischen Teils des Mehrfamilien-Wohngebäudes am Grundstück mit einer Nummer 68, Flur 0113 ul.Chocimska 20 in Warszawa

2 820 000

12.08.2012 – 12.02.2013

DOM DEVELOPMENT S.A.; Henpol Sp. z o.o.

Bauarbeiten im Bereich der komplexen Ausführung von Stahlbetonarbeiten (Zimmerer-Eisenflecht- und Betonarbeiten) in der Stützen-Platten-Konstruktion des Mehrfamilien-Wohngebäudes „D“,Standort Warszawa ul. Św.Stanisława, Wawrzyszewskiej und Ostroroga

4 200 000

01.07.2012 – 15.01.2013

DOM DEVELOPMENT S.A.; DORBUD S.A.

Ausführung von Stahlbetonarbeiten (Eisenflecht-, Zimmerer-und Betonarbeiten) des unterirdischen Teils des Gebäudes sowie des Rohzustandes – Teile R, S, T im errichteten Wohnkomplex „WILNO I Etappe IV’in Warszawa ul.Zamkowa

2 000 000

12.06.2012 – 15.11.2012

HENPOL Sp. z o.o. Bauarbeiten im Bereich der komplexen Ausführung der Stahlbetonarbeiten in den Etagen 4, 5 und 6 mit eigenen Verschalungen und eigenem Gerüst für der Ausführung des Wohngebäudes mit Dienstleistungsräumen in Warszawa ul.Hoża

183 119

06.06.2012 – 30.07.2012

Firma Budowlana „ANNA BUD”Baufirma „ANNA-BUD“

Ausführung von Stahlbauarbeiten an Entstaubungsobjekten des Werkes Lafarge Zuschlag und Beton S.A.in Radkowice

125 910

15.05.2012 – 25.07.2012

HENPOL Sp. z o.o. Ausführung von komplexen Stahlbetonarbeiten am Gebäude „APART +HOTEL“,mit Tiefgarage Standort Warszawa ul.Felińskiego 39

125 280

07.05.2012 – 05.07.2012

DOM DEVELOPMENT S.A.; Henpol Sp. z o.o.

Bauarbeiten im Bereich der komplexen Ausführung von Stahlbetonarbeiten (Zimmerer-Eisenflecht- und Betonarbeiten) an den Mehrfamilien-Wahngebäuden „E,“ „F.“, „G,“und „H,“ (Wohnsiedlung DERBY 14 Etappe II) Standort Warszawa ul.Skarbka z Gór auf den Grundstücken mit den Nummern 354, 336, 38/1, 41/1, 339/1 Flur 4-16-36

3 100 000

16.04.2012 – 31.11.2012

HENPOL sp. z o.o.

Bauarbeiten im Bereich der komplexen Ausführung der Stahlbetonarbeiten (Zimmerer-Eisenflecht- und Betonarbeiten) am Mehrfamilien-Wohngebäude ,,L“, (Wohnsiedlung Wilno I Etappe III) Standort in der Nähe von ul.Projektowana 2 (Ecke Wierna) in Warszawa auf dem Grundstück mit einer Nummer 81, Flur 4-11-05

1 838 859

02.01.2012 – 30.06.2012

AP Development Sp. z o.o.

Ausführung von Bauarbeiten des offenen Rohbaus an Mehrfamilien-Wohngebäuden mit Tiefgaragen, Standort Warszawa uI.Boryszewska 12

3 800 000

15.12.2011 – 15.09.2012

Trio-Development-Geodetów P. Gabrysiak, W. Wach, M. Wolski Sp. J.

Komplexe Ausführung der Mauerarbeiten am Mehrfamilien-Gebäude ul.Geodetów in Piaseczno auf dem Grundstück mit einer Nummer 17/1

780 000

2011.12 – 2012.05

Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym SPUREK Sp. z o.o. Ausführung von Mauerarbeiten unter Einsatz von Zellenbeton, Stäben und Ringbalken in den Wänden nach der Dokumentation und den Regeln der Baukunst sowie den Weisungen des Bauaufsichtsingenieurs auf der Baustelle Galeria Korona in Kielce

843 186

15.11.2011 – 24.03.2012

SKANSKA S.A.

Ausführung von Gebäuden und Infrastruktur für Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. ( Unternehmen für Grünanlagen) in Kielce ul.Sandomierska, Grundstück mit einer Nummer 444/1 Flur 012

1 165 295

07.11.2011 – 31.05.2012

HOCHTIEF POLSKA SA

Ausführung der Stahlbetonkonstruktion am Objekt „Villa Poema“ ul. Krasińskiego 61, 63 in Warszawa

807 500

2011.11 – 2012.04

SKANSKA S.A. Umbau des Handels-Distributionszentrums, in der Nähe von Katowice

49 000

2011.10 – 2011.11

SKANSKA S.A. Umbau des Handels-Distributionszentrums, in der Nähe von Łódź

42 935

2011.10 – 2011.11

SKANSKA S.A. Komplexe Ausführung der Stahlbeton- sowie Mauerarbeiten im Rahmen der Aufgabe „Bauarbeiten für AGREA Sp. z o.o. in Rzeczyca“

65 830

2011.09

DOM DEVELOPMENT S.A.; Henpol Sp. z o.o.

Bauarbeiten im Bereich der komplexen Ausführung von Stahlbetonarbeiten (Zimmerer-Eisenflecht- und Betonarbeiten) im Wohn-Dienstleistungskomplex Wilanowska III- Ausführung von Mehrfamilien-Wohngebäuden mit Dienstleistungsräumen: A3, B6, B7, C2, C3, Dl und Tiefgarage und kompletter technischer Infrastruktur zusammen mit der Bewirtschaftung des Geländes des Bauvorhabens auf den Grundstücken bzw.   Teilen der Grundstücke mit den Nummern 64/2, 65/2, 67/2, 72/2, 73, 74, 75/2, 102/5, 102/6, 102/8, 102/14, 102/20 und 102/57 Flur 1-10-06, Standort Warszawa Al. Wilanowska

8 965 000

01.09.2011 – 30.10.2012

Firma Budowlana „ANNA BUD”

Ausbau des Werkes Lafarge Zuschlag und Beton S.A. in Radkowice

458 981

01.09.2011 – 31.03.2012

Trio-Development-Geodetów P. Gabrysiak, W. Wach, M. Wolski Sp. J.

Komplexe Ausführung der Stahlbetonkonstruktion am Mehrfamilien-Wohngebäude ul. Geodetów in Piaseczno auf dem Grundstück mit einer Nummer 17/1

4 420 944

2011.09 – 2012.02

REM-WOD Sp. z o.o.

Wiederaufbau und Ausbau des Bliżyn-Stausees am Fluß Kamienna in Bliżyn

939 492

2011.07 – 2011.12

SPS Construction Sp. z o.o.; Church Land Development Sp. z o.o.

Ausführung der Stahlbeton­konstruktion der Teile B, C, D und K des Handels-Unterhaltungs-zentrums „Korona Kielce in Kielce ; Wandisolierungen bis zum Niveau der Fussbodenplatte auf dem unterirdischen Geschoss des Handels-Unterhaltungs­zentrums „Korona Kielce“ in Kielce

6 003 675

2011.01 – 2012.04

UNIMAX Sp. z o.o.

Ausbau des Krankenhauses und der Schwimmhalle in Czarniecka Góra -Zimmerer-und Eisenflechtarbeiten

604 753

2010.11 – 2011.10

MOSTOSTAL S.A

Bauarbeiten für die Bedürfnisse des Baus des Fryderyk- Chopin-Konferenzzentrums , Standort Hotel Warszawianka -Kongresszentrum in Jachranka b.Serock

3 748 447

2010.09 – 2011.05

UNIMAX Sp. z o.o. Mehrfamilien-Wohngebäude und Tiefgarage ul.Tektoniczna in Kielce

415 000

2010.07 – 2011.02

HOCHTIEF POLSKA S.A.

Industrieobjekt – Bau des Abfallsortierwerkes „Byś“ Warszawa ul.Wólczyńska – Zimmerer-und Eisenflechtarbeiten

606 026

2010.03 – 2010.11

YU LONG Construction Sp. z o.o.

Mehrfamilien-Wohnsiedlung, Kielce ul.Szajnowicza/K. Wielkiego Zimmerer-und Eisenflechtarbeiten, sowie Mauerarbeiten; Generalunternehmer

23 265 922

2009.12 – 2011.06
ALPINE Construction Sp. z o.o.; HYDROBUDOWA Polska S.A.

Nationalstadion in Warszawa Zimmerer und Eisenflechtarbeiten

5 500 000

2009.08 – 2011.05

HOCHTIEF POLSKA S.A.; WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o.

Industrieobjekt – Bau und Modernisierung der Objekte an Kläranlage für die Stadt Kielce Sitkówka-Nowiny Zimmerer-und Eisenflechtarbeiten

4 700 000

2009.08 – 2011.08
DORBUD S.A. Mehrfamilien-Wohngebäude Kielce ul.Toporowskiego -Zimmerer-und Eisenflechtarbeiten, sowie Mauerarbeiten

361 424

2009.08 – 2009.12
Słoneczna Rezydencja Sp. z o.o.; MYONI Sp. z o.o.

Wohnappartement Warszawa ul. Słoneczna Zimmerer-und Eisenflechtarbeiten, sowie Mauerarbeiten

10 969 784

2009.03 – 2010.12
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach; Grupa 3J Sp. z o.o. Krankenhausgebäude Abteilung für Neochirurgie in Kielce Zimmerer­und Eisenflechtarbeiten, sowie Mauerarbeiten

3 709 766

2009.03 – 2010.03
Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa; DORBUD S.A. Mehrfamilien-Wohngebäude Kielce ul. Jeleniowska – Zimmerer­und Eisenflechtarbeiten, sowie Mauerarbeiten

225 429

2009.02 – 2009.11
STORA ENSO; HOCHTIEF POLSKA Sp. z o.o.

Industrieobjekt – Fundamente des Papierwerkes STORA ENSO in Ostrołęka – Zimmerer-und Eisenflechtarbeiten

2 750 029

2009.02 – 2010.09
ENGEL Construction Development Group; POL-AQUA S.A. Wohnappartement Warszawa ul.Emilii Plater 10-Mauerarbeiten

465 641

2008.05 – 2009.01
B.S.R ONE Sp. z o.o.; SWIETELSKY Sp. z o.o.

Wohnappartement Warszawa Wilanów ONE A-2 – Zimmerer-und Mauerarbeiten

3 004 715

2008.04 – 2009.04
ADGAR Polska Sp. z o.o.; HOCHTIEF POLSKA

Parkhaus „ADGAR“ Gebäude A Warszawa Postępu 15 – Zimmerer­und Eisenflechtarbeiten

  2008.03 – 2009.03
WAN S.A.

Büroappartement „WAN PLAZA-TANECZNA“ in Warszawa – Zimmerer-und Eisenflechtarbeiten

13 286 295

2007.11 – 2008.02
ST PAULS DEVELOPMENT PORR (POLSKA) S.A. Büroappartement„Textorial Park“ Łódź ul.Fabryczna 17 -Zimmerer­und Eisenflechtarbeiten

388 402

2007.11 – 2008.02
BUDIMEX Nieruchomości Sp. z o.o.; BUDIMEX-Dromex S.A.

Wohnappartement Warszawa ul.Mołdawska – Stahlbeton und Mauerarbeiten

4 024 333

2007.09 – 2008.05
CANAL Plus Sp. z o.o.; HOCHTIEF POLSKA Sp. z o.o.

Bürogebäude CANALPLUS Warszawa ul.Pory/Sikorskiego – Zimmerer-und Eisenflechtarbeiten

  2007.07 – 2007.10
B.S.R ONE Sp. z o.o.; SWIETELSKY Sp. z o.o.

Wohnappartement Warszawa Wilanów ONE ul.Przyczółkowska -Zimmerer-und Mauerarbeiten

  2007.05 – 2008.04
Centrum Onkologii w Kielcach; DORBUD S.A. Gebäude für Nuklearmedizin von Świętokrzyskie Centrum Onkologii   in Kielce uLArtwińskiego -Stahlbetonarbeiten   2007.04 – 2007.07
Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa; DORBUD S.A. Mehrfamilien-Wohngebäude Kielce ul. Warszawska -Stahlbetonarbeiten   2007.01 – 2007.08
APARTAMENTY IMPRESJA Sp. z o.o. SWIETELSKY Sp. z o.o.

Wohnappartement Warszawa „Wilanów ul.Królowej Marysieńki -Zimmerer-und Eisenflechtarbeiten

  2006.11 – 2007.07
ADGAR Polska Sp. z o.o.; HOCHTIEF POLSKA

Parkhaus ADGAR,, Warszawa ul.Postępu 15 – Zimmerer-, Eisenflecht- und Mauerarbeiten

  2006.08 – 2007.02
Kielecka Grupa Inwestycyjna; PHU SPUREK Sp. z o.o. Mehrfamilien-Wohngebäude Kielce ul. Langiewicza –Stahlbetonarbeiten   2006.09 – 2007.02
Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego; DORBUD S.A. Mehrfamilien-Wohngebäude Kielce ul. Puscha-Stahlbetonarbeiten   2006.07 – 2006.12
PROMEDIC Sp. z o.o. Reparatur des Gebäudes PROMEDIC Sp. z o.o. Kielce ul.Zagnańska 149 -Stahlbetonarbeiten und Stahlkonstruktionen   2006.05 – 2006.07
Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców; DORBUD S.A. Bürogebäude Warszawa ul.Taborowa 33- Zimmerer-und Eisenflechtarbeiten, sowie Mauerarbeiten   2006.05 – 2006.08
SKANSKA S.A. Multicentrum Kielce ul.Warszawska – Mauer-, Putz-und Isolierungsarbeiten   2005.11 – 2006.02
ECHO Media Sp. z o.o.; KARTEL S.A.. Centrum Poligrafii Południe Tarnobrzeg(Zentrum für Polygraphie SüdTarnobrzeg) Zimmerer und
Eisenflechtarbeiten
  2005.11 – 2006.03