Realizations

 Experience: Projects in progress

Name of the contracting authority

Localisation and description of work

Contract price PLN

Starting date and scheduled terminating date

Duże Naramowice – Projekt Echo – 111 Sp. z o.o. Sp. k-a

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Mieszkaniowy – Poznań Naramowice MW17 – Poznań ul. Sielawy, ul. Rubież (Etap I – Budynek A)

1 500 000 zł 05.02.2018 – 30.10.2018
ABYARD Sp. z o.o.

Budowa osiedla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, pierwszy z trzema częściami wysokimi i garażem podziemnym, drugi z dwiema częściami wysokimi i garażem podziemnym przy ul. Skowroniej w Krakowie

3 050 225 zł 19.01.2018 – 18.05.2018
CAVATINA GW Sp. z o.o.

Budowa budynku biurowo usługowego przy ulicy Fabrycznej, zlokalizowanego we Wrocławiu, na działkach gruntu o numerach ewidencyjnym 4/1, 4/4, 4/5, 4/7, 5/4 i 5/6; obr. Grabiszyn, j. ewid. Miasta Wrocław

6 425 000 20.11.2017 – 17.09.2018
KARTEL S.A.

Budowa parkingu wielopoziomowego typu P&R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu typu P&R przy ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach Projektu pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów parkuj i jedź”

2 631 800 11.10.2017 – 11.03.2018
SKANSKA S.A.

Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych dla inwestycji pn.: ,,Budowa nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie” przy ul. Rakowickiej

4 249 110 08.09.2017 – 14.08.2018
SWIETELSKY Sp. z o.o.

Wykonanie robót żelbetowych przy realizacji budynku wielorodzinnego Villa Boheme w Warszawie przy ul. Karczewskiej

1 597 199 05.07.2017 – 05.01.2018
POLAQUA Sp. z o.o.

Roboty ciesielskie, betoniarsko – zbrojarskie i murowe przy realizacji inwestycji pod nazwą: „BUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO – MULTIMEDIALNEGO w Piasecznie (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku”

 3 500 000 27.04.2017 – 20.11.2017
ECHO – Opolska Business Park Sp. z o.o. Sp. K.

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Biurowy „O3 Business Campus” –  Kraków, ul. Opolska (Etap III)

9 800 000 18.11.2016 – 31.03.2018
West Gate II Projekt ECHO – 114 Sp. z o.o. Sp. K.

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Biurowy „West Link” – Wrocław, ul. Lotnicza

18 900 000 13.09.2016 – 15.11.2017

Experience: Similar undertakings executed

Name of the contracting authority

Localisation and description of work

Contract price PLN

Starting and terminating date

ATLAS WARD Polska Sp. z o.o.

Wykonanie robót żelbetowych oraz murowych przy realizacji inwestycji pn. „Budowa zakładu produkcyjnego tłoczenia metali wraz z infrastrukturą zewnętrzną i urządzeniami technicznymi” w rejonie ulicy Chemików w Oświęcimiu

437 952

29.05.2017 – 29.08.2017

Firma Budowlana „ANNA BUD”

Wykonanie robót żelbetowych stanu surowego Budynku Mieszkalnego Jednorodzinnego położonego w Oblęgórze w rejonie ul. Studzianki

185 090

27.10.2016 – 23.02.2017

DORBUD S.A.

Wykonanie robót żelbetowych (szalowanie, zbrojenie, betonowanie) i murowych stanu surowego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej w Warszawie”

670 431

20.09.2016 – 04.01.2017

DORBUD S.A. / Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSAN PLUS”

Wykonanie robót żelbetowych (szalowanie, zbrojenie, betonowanie) w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, położonych w Warszawie, na działce nr. Ewid. 38 obręb 2-03-17 przy ul. Włodarzewskiej 63″

1 387 904

01.09.2016 – 04.12.2017

TERRA HOLDING GmbH

Wykonanie robót budowlanych oraz wykończeniowych związanych z wykonaniem budynku biurowego położonego w Niepołomicach przy ul. Grabka/Wimmera

3 762 906

29.08.2016 – 14.08.2017

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

Wykonanie stanu surowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sztygarskiej w Chorzowie

475 834

01.08.2016 – 16.01.2017

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

Kompleksowe wykonanie prac żelbetowych, tj. stan surowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr B6 i B7 w Rudzie Śląskiej, w rejonie ul. Kędzierzyńskiej i ul. Ks. Czempiela, w ramach II etapu realizacji osiedla

1 030 854

10.05.2016 – 26.11.2016

Projekt ECHO – 101 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Biurowy „Opolska Business Park” – Kraków, ul. Opolska (ETAP II)

16 485 876

24.03.2016 – 24.12.2016

PW KARABELA Sp. z o.o.

Wykonanie stanu surowego budynku mieszkalno-usługowego w zabudowie wielorodzinnej z garażem wbudowanym w kondygnację podziemną na 23 miejsca postojowe, parkingiem na 12 miejsc postojowych w granicach inwestycji oraz 10 miejsc w granicach pasa drogowego oraz zjazdem z ul. Okrzei na terenie działek Nr 390/4 i części działki 208/(62) przy ul. Okrzei w Kielcach

3 812 500

22.03.2016 – 14.03.2017

DORBUD S.A.

Wykonanie robót żelbetowych (szalowanie, zbrojenie, betonowanie) i murowych stanu surowego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej” w systemie pod klucz

1 704 787

07.03.2016 – 04.07.2017

DORBUD S.A.

Wykonanie robót żelbetowych (szalowanie, zbrojenie, betonowanie) i murowych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.:  „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 przy ul. Rumiankowej 34 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – zaprojektowanie  i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania”

513 183

21.01.2016 – 16.09.2016

SWIETELSKY Sp. z o.o.

Roboty budowlane obiektu Fabryka Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. w Lublinie przy ul. Spiessa 7

476 263

14.12.2015 – 30.06.2017

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

Wykonanie stanu surowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 w Sosnowcu, przy ul. Baczyńskiego

850 672

23.11.2015 – 26.04.2016

Holding Liwa Sp.
z o.o.

Rozbudowa i modernizacja dawnego budynku Towarzystwa Prudential, przy Pl. Powstańców Warszawy 9 w Warszawie

4 938 813

14.09.201512.07.2017

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

Prace żelbetowe, tj. stan surowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr C wraz z garażem podziemnym w Katowicach, przy ul. Chorzowskiej

5 406 401

08.06.2015 – 05.06.2016

BUDREM Sp z o.o. sp.k.

,,Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, parkingiem nadziemnym i infrastrukturą towarzyszącą ze zjazdem publicznym z ulicy Adama Mickiewicza w Legionowie dz. nr ew.214/11; 214/12;4 obręb 65″

Zakres prac: Wykonawca robót żelbetowych-kompleksowe wykonanie stanu surowego budynków w ramach realizowanej inwestycji 

4 956 000

18.05.2015 – 10.11.2015 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

„Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji oraz wyburzeniami”

Zakres prac: Wykonawca robót żelbetowych-kompleksowe wykonanie stanu surowego budynku szpitala w ramach realizowanej inwestycji (dostawa betonu i stali oraz zagospodarowanie placu budowy po stronie Inwestora/Zamawiającego)

1 746 051

16.03.2015 – 08.08.2015 

Projekt ECHO – 101 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

„Wykonanie Stanu Surowego Obiektu wraz z robotami ziemnymi, izolacyjnymi, murowymi oraz przyłączami. Budynek Biurowy klasy A „Nobilis Business House ” – we Wrocławiu przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie

18 900 000

01.01.2015 – 28.02.2016 

DORBUD S.A.

“Budowa budynku biurowo – usługowego z garażem podziemnym w Krakowie przy ulicy Balickiej 125”

262 331

08.12.2014 – 30.03.2015 

Korporacja Budowlana DOM Polska Sp. z o.o.

“Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz garażem podziemnym Śródmieście Wilanów Budynek F działka nr ewid.: 2/72, obręb: 1-10-37 przy ul. Kazachskiej/Branickiego w Warszawie”

7 470 000 

14.10.2014 – 17.07.2015 

Firma Budowlana „ANNA BUD”

“Construction of the European Centre for Geological Education in Chęciny” – Comprehensive execution of works of reinforced concrete and walling works

1 560 000

01.09.2014 – 27.04.2015

UNIMAX Sp. z o.o

“Wykonanie robót żelbetowych budynku wielorodzinnego Citi Park A5 przy ulicy Żeligowskiego w Łodzi”

1 841 564

 29.07.2014 – 30.04.2015

SWIETELSKY Sp. z o.o.

“Wykonanie robót żelbetowych i murowych obiektu biurowego w Warszawie przy ulicy Królewskiej”

2 100 000

15.07.2014 – 15.03.2015

AP Development Sp. z o.o

“Replacing wooden and ceramic ceilings on reinforced concrete ceilings, demolition works and walling works”, ul. Wiejska 11, Warszawa

 3 330 000

 07.05.2014 – 31.01.2015

“47 – Grupa ECHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna

Structure of the Office Building „Opolska Business Park” (Stage I) together with earthworks, insulation works and masonry works – ul. Opolska, Kraków

17 600 000

20.03.2014 – 30.07.2015 

Firma Budowlana „ANNA BUD”

Świętokrzyskie Centrum Logistyki i Dystrybucji – reinforced concrete works and brickwork, Piekoszów

640 000

03.03.2014 – 31.08.2014

Śródmieście Wilanów Sp. z o.o.

“Residential Commercial Building together with underground car park” – Wilanów ul. A. Gieysztora, Warszawa

31 981 579 

 27.01.2014 – 30.06.2015

POLBUD S.A. Multi-family Residential Building together with underground car park – reinforced concrete works (carpentry and steel fixing works for sections +1 and +3) ul. Kiprów, Warszawa

220 000

16.12.2013 – 15.03.2014

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

Structure of Multi-family Residential Building B together with underground carpark – reinforced concrete works and brickwork, ul. Chorzowska, Katowice

4 430 882

12.11.2013 – 14.08.2014

Firma Budowlana „ANNA BUD”

Reinforced concrete works and brickwork of the structutre of the academic building for the Faculty of Health Science of   Jan Kochanowski University in Kielce, Al. IX Wieków Kielc, Kielce

983 000

14.10.2013 – 31.03.2014

SKANSKA S.A.

“Service and Office Building together with underground car park, ground level parking spaces and auxiliary facilities”, ul. Wierzbowa, Piotra Skargi, Oławska, Wrocław

2 180 000

20.09.2013 – 20.07.2014

HENPOL sp. z o.o.

Multi-family Residential Commercial Building with underground car park, stage III, ul Rydygiera, Warszawa – reinforced concrete works

1 200 000

02.09.2013 – 05.12.2013

AP Development Sp. z o.o.

Multi-family Residential Buildings, ul. Morskie Oko 1, 3, Warszawa – structure

6 000 000

20.08.2013 – 31.03.2014

Usługi Instalacyjno-Budowlane „KOMPENS” Ignacy Majewski Renovation and modernisation of Politechnika Świętokrzyska Buildings – a driveway and an external elevator accessible for the disabled

82 000

20.08.2013 – 15.10.2013

SWIETELSKY Sp. z o.o. Expansion of OBI supermarket, Warszawa     Al. Krakowska 102 – reinforced concrete works

130 000

01.08.2013 – 31.08.2013

PG Omega Piotr Garlej Reinforced concrete chamber for the heat distribution network in the area of „Praga z okna” Housing Estate, Warszawa ul. Mińska

81 000

20.07.2013 – 31.08.2013

SKANSKA S.A.

Office Buildings A and B together with underground car park, ground level parking spaces and auxiliary facilities”, ul.Chorzowska, Katowice

2 400 000

13.05.2013 – 03.2014

Firma Budowlana „ANNA BUD”

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SP. Z O.O. Building, Kielce ul. Poleska 1 – structure

479 900

01.05.2013 – 15.09.2013

JERZY FRANCISZEK PETZ Conversion and expansion of a building together with adaptation for office, ul. Finlandzka 10, Warszawa

550 000

21.04.2013 – 30.09.2013

JERZY FRANCISZEK PETZ

Shopping-Service Centre with underground car park, on the corner of Piłsudskiego and Mrugacza Streets, Legionowo

4 999 999

18.04.2013 – 30.09.2013

MROZEK Sp. z o.o.

Sewage treatment plant, pumping station, storage reservoirs and chambers of heat distribution network together with VOLTEX insulation – reinforced concrete works

1 420 000

08.04.2013 – 31.08.2013

KARTEL S.A.

Military Training Centre for Regular Soldiers, Warszawa ul. Rakowiecka – structure

1 742 000

15.03.2013 – 13.09.2013

SKANSKA S.A.

Distribution Centre near Warsaw

385 000

11.02.2013 – 28.06.2013

POLBUD S.A.

WILNO II B Housing Estate, Warszawa ul. Ponarska- reinforced concrete works in the area of „P” and „C” buildings and underground car park

1 800 000

28.11.2012 – 30.05.2013

“Aquarius Business House” – Grupa ECHO Sp. z o.o. Spółka komandytowo – akcyjna

„Aquarius Business House”, stage II, Wrocław ul. Swobodna / Borowska – structure and reinforced concrete works

5 540 000

15.11.2012 – 31.07.2013

SKANSKA S.A.

Oncohematology Hospital Building, Kielce ul. Artwińskiego 3

2 422 500

25.09.2012 – 28.02.2013

AP Development Sp. z o.o.

Multi-family Residential Building, Warszawa ul. Chocimska 20 – structure

2 820 000

12.08.2012 – 12.02.2013

DOM DEVELOPMENT S.A.; Henpol Sp. z o.o.

Slab and column construction of Multi-family Residential Building “D” ul. Św. Stanisława / Wawrzyszecka / Ostroroga – reinforced concrete works

4 200 000

01.07.2012 – 15.01.2013

DOM DEVELOPMENT S.A.; DORBUD S.A.

WILNO I Housing Estate, stage IV, Warszawa ul. Zamkowa – reinforced concrete works in the area of structure and underground of R, S and T segments

2 000 000

12.06.2012 – 15.11.2012

HENPOL Sp. z o.o. Floors 4, 5 and 6 of Residential Commercial Building, Warszawa ul. Hoża – reinforced concrete works

183 119

06.06.2012 – 30.07.2012

Firma Budowlana „ANNA BUD”

Odpylnia Zakładu Lafarge Kruszywa i Beton S.A.,  Radkowice – reinforced concrete works

125 910

15.05.2012 – 25.07.2012

HENPOL Sp. z o.o. „APART – HOTEL” Building with underground car park, Warszawa ul. Felińskiego 39 – reinforced concrete works

125 280

07.05.2012 – 05.07.2012

DOM DEVELOPMENT S.A.; Henpol Sp. z o.o.

DERBY 14 Housing Estate, Warszawa ul. Skarbka z Gór – reinforced concrete works in the area of “E”, “F”, “G” and “H” buildings

3 100 000

16.04.2012 – 31.11.2012

HENPOL sp. z o.o.

Multi-family Residential Building „L” of WILNO Housing Estate, Warszawa – carpentry, steel fixing work, concrete work

1 838 859

02.01.2012 – 30.06.2012

AP Development Sp. z o.o.

Multi-family Residential Buildings together with underground car park, Warszawa ul. Boryszewska 12  – structure

3 800 000

15.12.2011 – 15.09.2012

Trio-Development-Geodetów P. Gabrysiak, W. Wach, M. Wolski Sp. J.

Multi-family Residential Building, Piaseczno ul. Geodetów – brickwork

780 000

2011.12 – 2012.05

Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym SPUREK Sp. z o.o. „Korona” Shopping Centre, Kielce  – cellular concrete work and brickwork together with pins and reinforced concrete ring beams

843 186

15.11.2011 – 24.03.2012

SKANSKA S.A.

Headquarters of Rejonowe Przedsię­biorstwo Zieleni Spółka z o.o., Kielce ul. Sandomierska

1 165 295

07.11.2011 – 31.05.2012

HOCHTIEF POLSKA SA

„Villa Poema” Building, Warszawa ul. Krasińskiego 61, 63 – reinforced concrete works

807 500

2011.11 – 2012.04

SKANSKA S.A. Conversion of Distribution Centre near Katowice

49 000

2011.10 – 2011.11

SKANSKA S.A. Conversion of Distribution Centre near Łódź

42 935

2011.10 – 2011.11

SKANSKA S.A. Construction work for AGREA Sp. z o.o. in Rzeczyca – reinforced concrete works and brickwork

65 830

2011.09

DOM DEVELOPMENT S.A.; Henpol Sp. z o.o.

Wilanowska III Housing Estate, Warszawa      Al. Wilanowska – reinforced concrete works in the area of A3, B6, B7, C2, C3, D1 Residential Commercial Buildings, together with multi-space underground car park, technical infrastructure and land development

8 965 000

01.09.2011 – 30.10.2012

Firma Budowlana „ANNA BUD”

Expansion of  Lafarge Kruszywa i Beton S.A. Building, Radkowice

458 981

01.09.2011 – 31.03.2012

Trio-Development-Geodetów P. Gabrysiak, W. Wach, M. Wolski Sp. J.

Multi-family Residential Building, Piaseczno ul. Geodetów – reinforced concrete works

4 420 944

2011.09 – 2012.02

REM-WOD Sp. z o.o.

Reconstruction and expansion of Bliżyński Bay on Kamienna River in Bliżyn

939 492

2011.07 – 2011.12

SPS Construction Sp. z o.o.; Church Land Development Sp. z o.o.

„Korona” Shopping Centre, Kielce  – reinforced concrete works in the area of B, C, D and K segments and vertical DPC of the underground floors

6 003 675

2011.01 – 2012.04

UNIMAX Sp. z o.o.

Expansion of ZOZ (hospital) and swimming pool, Czarnecka Góra – steel fixing works and carpentry

604 753

2010.11 – 2011.10

MOSTOSTAL S.A

Fryderyk Chopin Conference Centre in the area of “Conference and Hotel Centre Warszawianka”, Jachranka near Serock – reinforced concrete works

3 748 447

2010.09 – 2011.05

UNIMAX Sp. z o.o. Multi-family Residential Building with underground car park, Kielce ul. Tektoniczna

415 000

2010.07 – 2011.02

HOCHTIEF POLSKA S.A.

BYŚ Waste Sorting Plant, Warszawa ul. Wólczyńska – steel fixing works and carpentry

606 026

2010.03 – 2010.11

YU LONG Construction Sp. z o.o.

Vis-a-vis Housing Estate, Kielce ul. Szajnowicza / K. Wielkiego – steel fixing works, carpentry and brickwork; General Contractor

23 265 922

2009.12 – 2011.06
ALPINE Construction Sp. z o.o.; HYDROBUDOWA Polska S.A.

The National Stadium in Warsaw – steel fixing works and carpentry

5 500 000

2009.08 – 2011.05

HOCHTIEF POLSKA S.A.; WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o.

Sewage Treatment Plant, Sitkówka-Nowiny – steel fixing works and carpentry

4 700 000

2009.08 – 2011.08
DORBUD S.A. Multi-family Residential Building, Kielce ul. Toporowskiego – steel fixing works, carpentry and brickwork

361 424

2009.08 – 2009.12
Słoneczna Rezydencja Sp. z o.o.; MYONI Sp. z o.o.

Residential Building, Warszawa ul. Słoneczna –   steel fixing works, carpentry and brickwork

10 969 784

2009.03 – 2010.12
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach; Grupa 3J Sp. z o.o. Neurosurgery Department Building in Kielce – steel fixing works, carpentry and brickwork

3 709 766

2009.03 – 2010.03
Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa; DORBUD S.A. Multi-family Residential Building, Kielce ul. Jeleniowska – steel fixing works, carpentry and brickwork

225 429

2009.02 – 2009.11
STORA ENSO; HOCHTIEF POLSKA Sp. z o.o.

STORA Enso Chemical Pulp Factory, Ostrołęka – steel fixing works and carpentry

2 750 029

2009.02 – 2010.09
ENGEL Construction Development Group; POL-AQUA S.A. Residential Building, Warszawa ul.Emilii Plater 10 – brickwork

465 641

2008.05 – 2009.01
B.S.R ONE Sp. z o.o.; SWIETELSKY Sp. z o.o.

ONE A2 Residential Building, Warszawa Wilanów – carpentry and brickwork

3 004 715

2008.04 – 2009.04
ADGAR Polska Sp. z o.o.; HOCHTIEF POLSKA

ADGAR MULTI-STOREY Car Park, Warszawa ul. Postępu 15 – steel fixing works, carpentry and brickwork

  2008.03 – 2009.03
WAN S.A.

„WAN PLAZA – TANECZNA” Office-Residential Building Warszawa – steel fixing works and carpentry

13 286 295

2007.11 – 2008.02
ST PAULS DEVELOPMENT PORR (POLSKA) S.A. Textorial Park Office-Residential Building, Łódź ul. Fabryczna 17 – steel fixing works and carpentry

388 402

2007.11 – 2008.02
BUDIMEX Nieruchomości Sp. z o.o.; BUDIMEX-Dromex S.A.

Residential Building, Warszawa ul. Mołdawska – reinforced concrete works and brickwork

4 024 333

2007.09 – 2008.05
CANAL Plus Sp. z o.o.; HOCHTIEF POLSKA Sp. z o.o.

CANAL PLUS Office Building – Warszawa ul. Pory / Sikorskiego – steel fixing works and carpentry

  2007.07 – 2007.10
B.S.R ONE Sp. z o.o.; SWIETELSKY Sp. z o.o.

BSR One Residential Building, Warszawa Wilanów ul. Przyczółkowska – carpentry and brickwork

  2007.05 – 2008.04
Centrum Onkologii w Kielcach; DORBUD S.A. Nuclear Medicine Department Building of Holycross Cancer Centre in Kielce, ul. Artwińskiego – reinforced concrete works   2007.04 – 2007.07
Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa; DORBUD S.A. Multi-family residential building, Kielce, ul. Warszawska – reinforced concrete works   2007.01 – 2007.08
APARTAMENTY IMPRESJA Sp. z o.o. SWIETELSKY Sp. z o.o.

Residential Building, Warszawa Wilanów,  ul. Królowej Marysieńki – carpentry and brickwork

  2006.11 – 2007.07
ADGAR Polska Sp. z o.o.; HOCHTIEF POLSKA

ADGAR MULTI-STOREY Car Park, Warszawa ul. Postępu 15 – steel fixing works, carpentry and brickwork

  2006.08 – 2007.02
Kielecka Grupa Inwestycyjna; PHU SPUREK Sp. z o.o. Multi-family residential building, Kielce,  ul. Langiewicza – reinforced concrete works   2006.09 – 2007.02
Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego; DORBUD S.A. Multi-family residential building, Kielce, ul. Puscha – reinforced concrete works   2006.07 – 2006.12
PROMEDIC Sp. z o.o. Redecoration of the building of PROMEDIC Sp. z o.o., Kielce ul. Zagnańska 149 -reinforced concrete works and steel structures   2006.05 – 2006.07
Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców; DORBUD S.A. Office Building, Warszawa ul. Taborowa 33- steel fixing works, carpentry and brickwork   2006.05 – 2006.08
SKANSKA S.A. Multicentre, Kielce ul. Warszawska – plaster work, brickwork, water proofing work, insulation work   2005.11 – 2006.02
ECHO Media Sp. z o.o.; KARTEL S.A.. Południe Printing Centre in Tarnobrzeg – steel fixing works and carpentry   2005.11 – 2006.03