Wykonawca prac dobrze wywiązał się z przyjętych zadań, dotrzymując umownych terminów realizacji i zapewniając wymaganą jakość robót. Organizacja prowadzonych robót, jak i profesjonalny nadzór nad prowadzonymi pracami pozwala nam rekomendować M&J BUD jako sprawdzonego wykonawcę.

Wykonawca prac dobrze wywiązał się z przyjętych zadań, dotrzymując umownych terminów realizacji i zapewniając wymaganą jakość robót. Organizacja prowadzonych robót, jak i profesjonalny nadzór nad prowadzonymi pracami pozwala nam rekomendować M&J BUD jako sprawdzonego wykonawcę.

Wojciech Maciągowski
SKANSKA S.A.